Výsledky hlasovania

Harmonogram

Stretnutia s občanmi

September 2021

Posielanie nápadov

Do 15. februára 2022

Hlasovanie cez SMS

11. - 25.4.2022

Realizácia nápadov

Apríl-október 2022

Vyhodnotenie pilotného ročníka

December 2022

PARTeR

PRÍRODNÝ AMFITEÁTER

384 hlasov
project_image

Prístup k vode v Karloveskej zátoke

346 hlasov
project_image

Tematické záhony - spoločne, s poznaním a zábavne.

317 hlasov
project_image

REVITALIZÁCIA PARKU PRE VEREJNOSŤ za HLAVÁČIKOVOU 15 az 27

279 hlasov
project_image

rekonštrukcia košov na ZŠ Karloveska + upratanie vonkajších priestorov ZŠ Dubčeka

271 hlasov
project_image

Na vyhliadke

250 hlasov
project_image

Dokumentárny film o potoku v Karlovej Vsi

114 hlasov
project_image

TVORme DVOR pre generácie

95 hlasov
project_image

Family Workshopy

18 hlasov
project_image

Druhá svetová vojna a Bratislava

5 hlasov
project_image

ochrana a návrat spevavcov

0 hlasov
project_image